Přihlašování

Přihlašování probíhá vždy v prvních měsících kalendářního roku (leden—březen). Přesný termín je zveřejňován zde na webu už od podzimu předchozího roku.
Formulář k přihlášení je otevřen od středy 20:00 po dobu 14 dní.

Po odeslání přihlášovacího formuláře přijde na Vámi uvedený email kopie přihlášky, kde je možné zadané údaje zkontrolovat.

Pokud kopie přihlášky nepřijde, a není ani ve spamu, přihlášení pravděpodobně selhalo — přetížení formuláře, chyba v emailu apod.
Je tedy potřeba přihlášku odeslat znovu, případně nás kontaktovat na info@jump.cho.cz.


Kdo může přihlášku vyplnit

Přihlášku je možné vyplnit i za někoho jiného, například za potomka, kamaráda, sourozence… samozřejmě s jeho souhlasem.
V takovém případě oznamujeme zprávu o vylosování či nevylosování přímo dotyčné osobě na uvedený email. Teprve když dotyčný nereaguje, obracíme se na toho, kdo přihlášku vyplňoval.


Losování

Každý běh JUMPU má kapacitu 140 účastníků. V případě vyššího počtu přihlášených se pořadí účastníků losuje. Nezáleží tedy na čase přihlášení.

Hlavním kritériem pro losování je správný věk1,2, ale svoji roli hraje i předchozí účast na JUMPU. Snažíme se dát prostor i těm, kteří JUMP ještě nikdy neabsolvovali.

Dle pořadí z losování je prvních 140—150 lidí osloveno s nabídkou účasti a dalších cca 30 s nabídkou místa náhradníka. Máme zkušenost, že náhradnická místa bývají často využita.
Náhradnická místa někdy doplňujeme i v průběhu jara, proto je možné se i po uzavření přihlašování emailem dotazovat na jejich obsazenost.

Všem, od koho jsme obdrželi přihlášku, dáváme maximálně do měsíce vědět, zda byli vylosováni jako účastníci, náhradníci, či pro letošní rok nejsou přijatí. Pokud vám od nás žádná zpráva nepřijde, znamená to, že vaše přihláška nebyla systémem zaznamenána. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte.

  1. ML: 15—18 let
  2. XL: 18—23 let

Jak se stát účastníkem

Pro to, aby se z vylosovaného stal účastník, je nutné splnit dvě podmínky.

  • zaslat účastnický poplatek
  • vyplnit ubytovací formulář

Podrobnější informace obdrží vylosovaní emailem.

Nechceme, aby zdravotní stav nebo nedostatek financí byl překážkou účasti, proto je možné se na obojím v případě potřeby domluvit, neváhejte nás kontaktovat.


Cena tábora

Cenu JUMPU je možné stanovit — dle vlastního uvážení — v rozmezí od minimální částky 2 500 Kč do 3 500 Kč.

Je tedy na vás na kolik si ceníte týdne nabitého programem s plnou penzí.
Zasláním vyšší než minimální částky můžete např. pomoci:

  • realizovat finančně náročnější program včetně workshopů
  • proplatit cestovní náklady pomocníkům
  • přispět těm účastníkům, pro které je i minimální částka nad jejich možnosti

V ceně je zahrnuto:

  • ubytování ve vlastním stanu a spacáku
  • plná penze (5× denně jídlo) — s možností dietního bezlepkového, bezlaktózového stravování.
  • nabitý program

Cena nezahrnuje náklady na dopravu.

Účastnický poplatek se zasílá na transparentní účet:

Číslo účtu
1521004001/5500 (Raiffeisenbank)
Variabilní symbol
Datum narození účastníka ve formátu DDMMRR
(Příklad I.: 31. 12. 2003311203)
(Příklad II.: 1. 8. 1999010899)
Zprávy pro příjemce
vaše celé jméno a příjmení
Datum splatnosti
Datum je vždy uvedeno v emailu o přijetí.

Storno podmínky

V případě, že se odhlásíš do 30. 6. 2023, vrátíme Ti celou částku, i bez udání důvodů.
Po tomto datu vracíme celý účastnický poplatek jen v případě, že se podaří sehnat náhradníka, jinak je storno poplatek 50 % pokud se odhlásíš do 14 dnů před začátkem tábora.

Při nenastoupení na tábor, nebo odhlášení v době kratší než 14 dní před začátkem činí storno poplatek 100 %. Výjimkou je zrušení účasti ze závažných zdravotních důvodů potvrzených lékařem, kdy vracíme účastnický poplatek v plné výši.