Přihlašování na JUMP 2022 bude k dispozici mezi .

JUMP

(ML)
(XL)
Úvodní obrázek JUMPU

JUMP je křesťanský duchovně—formační tábor pro mladé lidi.
Probíhá v areálu karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. Koná se ve dvou týdenních turnusech na přelomu července a srpna.

První, ML, je připraven pro mládež od 15 do 18 let
a druhý, XL, je pro mladé lidi od 18 do 23 let.


Jump roku 2021 byl červený. Jaký bude ten příští rozhodnete na Meziskoku!