JUMP

křesťanský duchovně‑formační tábor

Úvodní obrázek JUMPU

JUMP je křesťanský duchovně—formační tábor pro mladé lidi.
Probíhá v areálu karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. Koná se ve dvou týdenních turnusech na přelomu července a srpna.

Termíny

MEZISKOK BRNO