O nás

JUMP má již dlouhou tradici.
Vůbec první proběhl v roce 2001 v Teplé a organizovalo ho diecézní centrum pro mládež v Plzni pod vedením Magdy Skálové. S myšlenkou uspořádat duchovní tábor pro mládež, jako to dělají v zahraničí, přišla tenkrát Katka Lachmanová za Magdou Skálovou, ta si organizaci vzala na starosti.
Postupně byli přizváni další lidé (Michael Špilar — studenti Svatojánské koleje, Vojtěch Kodet st. a další bratři karmelitáni, lidé z diecézního centra pro mládež v Českých Budějovicích — Jaroslav Pixa). Ti s sebou přivedli další a tým a personál se nabaloval a léty proměňoval.

V roce 2001 v Teplé se konal jeden ročník pro mládež od 12 do 20 let. Nevyhovující podmínky (ubytování v kempu 2 km vzdáleného od kláštera v Teplé, kde JUMP probíhal, prostory kláštera apod.) přinutily tým hledat nové místo. Na pozvání Vojtěcha Kodeta, tehdy převora kláštera v Kostelním Vydří, se JUMP přesunul Kostelního Vydří.

Od té doby je tento karmelitánský klášter součástí a duší JUMPU a všem bratřím patří velký dík za možnost tyto prostory každoročně využívat a strpět v jinak klidných prostorách záplavu mnoha (mladých a živých) lidí.

Podoba JUMPU se v průběhu let tříbila a několikrát proměnila, z jednoho běhu vznikly v roce 2006 běhy dva.
První ML, pro mladší ve věku 15—18 let.
A druhý XL, pro starší mládež 18—23 let.

Proměňoval se i tým a vyvíjel program od zařazování koncertů a talentových soutěží po dnes celkem ustálený harmonogram, pro který tým hledá především aktuální témata i osobnosti pro přednášky, rozšiřuje záběr workshopů (kůlen), ale snaží se i o inovace, například novinka z roku 2020: Kavárna — „účastníci sobě“.


Náš Team

P. Jeroným Ertelt

P. Jeroným Ertelt

Řeholní kněz

Na JUMPU má na starosti především komunikaci s klášterem, kuchyní a pracovníky PTP.

Během studií teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci vstoupil roku 1994 ke karmelitánům.

Na kněze byl vysvěcen v roce 1999. Působil jako kněz ve farnosti Praha — Liboc, Olomouc — Hejčín, jako farář farnosti Kostelní Vydří a zároveň převor tamějšího kláštera.

V současnosti je administrátorem farnosti Praha — Liboc a převorem tamější komunity.

P. Christian Pšenička

P. Christian Pšenička

Řeholní kněz

Na JUMPU se mimo jiné věnuje péči o reverendy.

Roku 1999 vstoupil do Strahovského kláštera, v roce 2005 byl vysvěcen na kněze.

Působil jako kněz ve farnosti Jihlava, v Praze u sv. Ludmily. Hudbu studoval v Českých Budějovicích a na univerzitě Mozarteum v Salzburgu.

V současnosti je vícerektorem Arcidiecézního semináře v Praze a působí v duchovní správě u sv. Vojtěcha v Dejvicích.

P. Michael Špilar

P. Michael Špilar

Diecézní kněz

Na JUMPU se věnuje především kapele a hudebnímu zázemí.

Po čtyřech letech studií na ČVUT se rozhodl pro kněžství. Teologii studoval na KTF UK v Praze, vysvěcen na kněze byl roku 1996.

Působil jako farní vikář v Berouně, jako spirituál a vyučující Svatojánské koleje a výpomocný duchovní u sv. Vojtěcha v Praze. V letech 1997-2002 byl koordinátorem Charismatické obnovy v ČR, poté studoval spirituální teologii v Římě.

V současnosti je administrátorem farnosti v Praze — Chodově.

Kateřina Lachmanová

Kateřina Lachmanová

Teoložka, psycholožka a redaktorka

Na JUMPU zodpovídá hlavně za vlastní program a je poradce přes personálie.

Studovala Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, teologii v Českých Budějovicích, později v Římě postgraduálně spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii.

Nyní pracuje v nakladatelství Paulínky a externě pro nakladatelství Doron a v dramaturgii některých pořadů TV Noe.

Je též koordinátorkou Charismatické obnovy v ČR.

Barbora a Libor Širůčkovi

Barbora a Libor Širůčkovi

Bára má na starosti komunikaci s účastníky a přihlašování.

Libor zajišťuje koordinaci týmu JUMPU a tým formálně zastupuje.

Bára vystudovala Sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě UK a Psychologii na Pedagogické fakultě UK. V letech 2015—2018 pracovala v psychiatrické nemocnici v Praze — Bohnicích.

Od roku 2018 je na mateřské dovolené, ale otevřela si soukromou psychoterapeutickou praxi.

Na jaře 2021 dokončila psychoterapeutický výcvik (Integrativní Gestalt). Baví jí jakékoliv tvoření, nejvíc to v kuchyni, na zahradě nebo za šicím strojem. Ráda tráví čas v přírodě, třeba výlety do kopců a hor, odkud jsou pěkné výhledy.

Libor vystudoval VOŠ pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou, učitelství náboženství a etiky na TF JCU a speciální pedagogiku na PF UK.

Pracoval jako učitel na ZŠ, VOŠ a Sluneční škole v Himaláji. V letech 2008—2018 pracoval v Diagnostickém ústavu v Praze. Od roku 2018 je ředitelem Dětského domova v Moravské Třebové. Je absolventem psychoterapeutického výcviku SUR.

Má rád dobrodružství, třeba na moři, kam se jako kapitán plachetnice každoročně vydává. Baví ho cestování, poznávání a objevování nového, chodit i lézt po horách a skalách.

Spolu mají dvě děti, společně tráví hodně času prací na domečku a zahradě, což je zároveň i těší, zvlášť, když se podaří něco dokončit.

Barbora a Martin Betincovi

Barbora a Martin Betincovi

Bára se na JUMPU se stará mimo jiné o kůlny.

Martin se stará o celotáborové hry a soutěže.

Bára vystudovala učitelství matematiky a angličtiny na Pedagogické fakultě UK v Praze a anglistiku a amerikanistiku na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 1995–2001 působila v misijním centru Michael u sv. Apolináře. Učí na základní škole v Praze.

Ráda peče, chodí na výlety a většinou ji potkáte s klubíčkem v ruce, protože hodně plete nebo háčkuje.

Martin vystudoval teorii pravděpodobnosti a matematické statistiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a teologii na KTF UK v Praze. Pracuje jako odborný asistent na Katedře sociologie FF UK a současně jako bankovní analytik.

V letech 1996—1999 působil ve vedení Vysokoškolského katolického hnutí Praha a ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora.

Když mu zbyde trochu času po práci, rád čte, běhá a jezdí na kole.

Spolu mají čtyři děti, když to vyjde, tak s nimi rádi hrají ping pong na zahradě a jezdí na kole.

Martina a Jiří Černí

Martina a Jiří Černí

Martina se stará o komunikaci a vedení kmotrů.

Jiří má na starosti vymýšlení a koordinaci celotáborových her a soutěží.

Martina vystudovala češtinu a francouzštinu na Pedagogické fakultě UK v Praze. V letech 2001—2003 pracovala na Diecézním centru pro mládež v Plzni.

Od roku 2006 učí na základní škole v Praze a stále ji to baví. Má ráda knížky a výlety do hor.

Jirka vystudoval podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1999—2005 byl koordinátorem klubu pro mládež a vedoucí letních táborů o. s. Kamínek.

Dlouhou dobu pracoval jako technická podpora mzdového softwaru, následně spolupracoval s cestovní kanceláří Křížek při organizaci poutí do Izraele. Je trenérem atletiky pro nejmenší děti a od září 2021 se chystá učit matematiku na základní škole v Praze.

Nejvíc si odpočine se sluchátky na uších.

Martina s Jirkou mají 3 kluky, rádi s nimi vyrážejí na kola nebo s kamarády na výlety.

Dana a Vojtěch Kodetovi

Dana a Vojtěch Kodetovi

Danča JUMPU má na starosti kancelář a přes rok koordinaci meziskoků.

Vojta se stará o kancelář a ekonomii.

Dana je botanička a ochránkyně přírody.
Vystudovala ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Nyní pracuje na CHKO Žďárské vrchy jako přírodovědný pracovník.

Má ráda dobrodružství, hory, vodní sporty, ale také jakékoli ruční práce.

Vojtěch je ornitolog a ochránce přírody.
Vystudoval ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Během studií se podílel na vedení skautského oddílu. Je manažerem projektů v ochraně přírody a pracuje jako ornitolog na CHKO Žďárské vrchy.

Práce je mu koníčkem, a proto ho nejčastěji potkáte s dalekohledem při toulkách přírodou.

Petra a Benedikt Spilkovi

Petra a Benedikt Spilkovi

Péťa má na starosti především kůlny a kůlňáky.

Ben se stará o nová média a celotáborové hry.

Petra vystudovala divadelní management na DAMU. Během studií pracovala jako produkční pro dvě pražská divadla a spolupracovala na dalších kulturních projektech a eventech. Nyní pracuje jako produkční umělecké výroby Českého Rozhlasu.

Miluje cestování, hory a moře, umění, tvoření a také Bena.
Ráda pije dobrá kafíčka a vymýšlí všemožné i nemožné nápady.

Nejen na cestách se nechává inspirovat a uchvacovat lidmi a krásou Božího stvoření kolem sebe.

Ben je inženýr se zaměřením na akustiku a elektroniku.
Při studiích pracoval jako light designer v Brněnském divadle Husa na Provázku. Nyní pracuje jako elektro projektant kolejových vozidel.

Ve volném čase si rád udělá dobré kafe, vymýšlí technické vychytávky, věnuje se spolu s Péťou zušlechťování rodinného hnízda nebo dobrodružnému cestování.