Co se děje? Na JUMPU

Základem programu jsou dopolední přednášky a práce v malých skupinách, klanech, které vedou dva až tři lektoři, kmotři.
Třikrát za JUMP je možné navštívit i odpolední přednášku, neboli polednici, a vybrat si z množství různých workshopů, — kůlen.
A jedno odpoledne je celotáborová hra — soutěž JUMP Cross.

Modlitební večery nebo mše sv. zakončují program každého dne. Mši svatou je možné prožít také každý den, obvykle ráno před společným programem.

Jinak nechybí ani ranní chvály, výlet, divadlo, možnost sportování či zábavné aktivity jako zprávy a večerníček.

Volný čas je možné využít pro hry, rozhovory nebo svátost smíření — kněží, tedy reverendů, máme na JUMPU k dispozici hned několik.

Volitelné části programu jsou volitelné a dobrovolné, ale je dobré počítat s tím, že JUMP nenabízí přehršel volného času 🙃.

Zkušenosti také ukazují, že je dobré absolvovat JUMP od začátku do konce.
Pozdní příjezdy a dřívější odjezdy neumožňujeme. Narušují prožitek z JUMPU nejen pro samotného účastníka, ale i celému klanu.

Pokud účastník dopředu ví, že se nebude moci zúčastnit celého JUMPU, prosíme, aby raději přenechal místo někomu, kdo si pečlivě sestavený a nachystaný program bude moci prožít celý.


Místo

Tábor JUMP probíhá v krásném karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří a blízkého okolí.

Adresa
Kostelní Vydří 58
380 01 Dačice
GPS
49.102937868861396, 15.418964832047184

Ubytování

Celý JUMP probíhá v prostorách areálu Karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. Účastníci si staví vlastní stany na zahradě kláštera. Pokud některý účastník nemá stan, nevadí to, ubytujeme ho u někoho, kdo má ve stanu volnou kapacitu.
Máme k dispozici i stany erární, případně místo pod střechou, které je však přednostně obsazováno účastníky, kteří ze zdravotních důvodů pod stanem spát nemohou.


V jednom stanu jsou spolu ubytovány vždy jen osoby stejného pohlaví. Výjimku mohou tvořit sourozenci nebo manželé.


Co s sebou

S sebou je nutné mít spacák a karimatku.
Dále doporučujeme odpovídající oblečení a obuv do mokra i sucha, na sport i klidné aktivity, plavky, pláštěnku a pokrývku hlavy 👒. Kromě přednášek a modliteb, které se konají v kostele, probíhá většina programů venku.

Potřeba je také:

 • zápisník
 • psací potřeby
 • Bible
 • ešus nebo jiné jídelní nádobí
 • lžíce
 • hrnek
 • baterka
 • kapesné na nanuky a novou literaturu
 • hygiena
 • ručník
 • doklady
 • vaše léky

Je nutné s sebou mít podepsanou závaznou přihlášku (u nezletilých i zákonným zástupcem), kterou každý přijatý obdrží emailem.


Lidé JUMPU

JUMP by nemohl fungovat bez spousty lidí, kteří ho tvoří a modlí se za něj.

V první řadě je to tým, který se schází několikrát ročně, vyhodnocuje proběhlý ročník, připravuje další. — zajišťuje administrativu a personální obsazení, vymýšlí program a zlepšováky, řeší vše potřebné a občas také jen tak spolu tráví čas.

Velkou skupinu mladých dobrovolníků tvoří vedoucí jednotlivých skupinek účastníků, nazýváme je kmotři.
Na doprovázení skupin (klanů) se často připravují už od jara.

Nepostradatelná je kapela 🎵, která celý JUMP doprovází.

Zázemí tvoří a často nejnáročnější a nejméně atraktivní práci odvádějí obětaví lidé, které oslovujeme PTP.
Mají na starosti kuchyň, úklid, focení, noční stráž, hlídání dětí týmu nebo zdravotní péči.

Odpolední workshopy kůlny, připravují tzv. kůlňáci.

Veškerý personál se JUMPU účastní ve svém volném čase, často během dovolené. A to dobrovolnicky, bez nároku na honorář.